ایمیل

با معلمین خود از طریق ایمیل در ارتباط باشید

در محل دانش آموز

شما می توانید معلمین را به منزلتان دعوت کنید

رضایت مشتریان

Set Tutors saved my time

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

John Smith - Student

5.0
2019-05-30T13:39:32+00:00

John Smith - Student

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Finally I found my way!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kate Mcbride

5.0
2019-05-30T13:44:56+00:00

Kate Mcbride

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Thank you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Fiona

5.0
2019-05-30T13:47:14+00:00

Fiona

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
5
3
نظر خود را ثبت کنید

می توانید همکار ما باشید

اگر کسی را می شناسید که تمایل به تدریس خصوصی دارد یا دانش آموزی که نیاز به معلم خصوصی دارد، با هر دعوت موفقی که در سیستم ما ثبت شود، از £15 تخفیف برخوردار می شوید. کافیست نام شحصی که دعوت کرده اید را از طریق ایمیل به ما اطلاع دهید تا با شما تماس بگیریم.

تماس با ما